Dome Energy redovisar insynshandel

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) informerar om att Domes CEO, Paul Mørch har ökat sitt aktieinnehav i Bolaget med 10 690 000 aktier. Dessa aktier har förvärvats utanför marknaden till priser mellan 0,45 SEK och 0,56 SEK, […]

The post Dome Energy redovisar insynshandel appeared first on Dome Energy.Dome Energy Press Releases

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *