de

Kommuniké från årsstämma

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm. Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla beslut var enhälliga. Bolagsstämman beslöt […] The post Kommuniké från årsstämma appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Throw a Summer Celebration ǀ Propane Rocky Mount, NC

As Rocky Mount, NC’s premier propane provider, Daughtridge Energy has all the essentials to help you throw a stellar summer celebration for all of your friends and family. You can visit one of our three showrooms for a wide selection of quality grills and cookers. Once you’ve picked out the perfect grill for your summer […] The post Throw a Summer Celebration ǀ Propane Rocky Mount, NC appeared first on

Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för april 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller uppdatering avseende produktionen under april 2019, vilket visar ökning av produktionen jämfört med tidigare perioder. Den dagliga produktionen uppgick till 830 BOEPD. Paul Morch, CEO: ”Vi är glada över att få […] The post Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för april 2019 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy gives production update for April 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (herein after “Dome” and/or “the Company”) provides production update for April 2019 showing an increase from previous months. Daily gross production for the month of April was 830 BOEPD. Paul Morch, CEO: We are proud to […] The post Dome Energy gives production update for April 2019 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Keeping Cool in the Heat ǀ Propane Rocky Mount, NC

Based in Rocky Mount, NC, Daughtridge Gas and Oil is a propane company that is family owned and operated and committed to providing the highest quality petroleum products and services to our customers at a reasonable price. We also provide a wide variety of fire pits, gas grills, and gas logs. Our propane services include residential, commercial, agricultural, and industrial services. Along with these, we also offer showrooms that feature

Dome Energy publicerar årsredovisning för 2018

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 har publicerats på Bolagets hemsida.    För mer information, vänligen kontakta: Paul Mørch, CEO Tel: +1 713 385 4104 E-mail: pm@domeenergy.com     […] The post Dome Energy publicerar årsredovisning för 2018 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy AB presents the annual report for 2018

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (herein after “Dome” and/or “the Company”) is pleased to announce that the audited annual report has been published on the Company’s website.      For further information, please contact: Pål Mørch, CEO Phone: +1 713 385 4104 E-mail: pm@domeenergy.com […] The post Dome Energy AB presents the annual report for 2018 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Kallelse till årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 19 juni 2019

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019, -dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 juni, […] The post Kallelse till årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 19 juni 2019 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Grill Your Easter Meal ǀ Propane Rocky Mount, NC

Based in Rocky Mount, NC, Daughtridge Gas and Oil is a propane company that is family owned and operated and committed to providing the highest quality petroleum products and services to our customers at a reasonable price. We also provide a wide variety of fire pits, gas grills, and gas logs. Our propane services include residential, commercial, agricultural, and industrial services. Along with these, we also offer showrooms that feature

Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för februari och mars 2019

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller uppdatering avseende produktionen under februari och mars 2019, vilket visar en daglig produktion av 747 BOEPD respektive 725 BOEPD, före royalties. Paul Morch, CEO: “vi är glada över att få förmedla […] The post Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för februari och mars 2019 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases