Press releases with MAR statement

Kommuniké från årsstämma

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört årsstämma onsdagen den 20 juni 2018, klockan 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm. Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla beslut var enhälliga. Bolagsstämman beslöt att: 1a) Fastställa resultaträkning […] The post Kommuniké från årsstämma appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy gives production update for May with a large increase of daily production to 1,201 BOEPD

Paul Morch, CEO: “We are proud to announce our production numbers for the month of May, which showed a large increase of our daily production and averaged 1,201 BOEPD. The drilling program in the Illinois Basin is now complete, and […] The post Dome Energy gives production update for May with a large increase of daily production to 1,201 BOEPD appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för maj 2018 med en stor ökning av den dagliga produktionen till 1.201 BOE per dag

Paul Mørch, CEO/VD: “Vi är stolta över att meddela våra produktionssiffror för maj månad, vilka visade en stor ökning av vår dagliga produktion till i genomsnitt 1.201 BOE per dag. Borrprogrammet i Illinois Basin är nu avslutat och topp-produktionen var […] The post Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för maj 2018 med en stor ökning av den dagliga produktionen till 1.201 BOE per dag appeared first on Dome Energy. Dome Energy

Dome Energy publicerar årsredovisning för 2017

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 har publicerats på Bolagets hemsida. För mer information, vänligen kontakta: Paul Mørch, CEO Tel: +1 713 385 4104 E-mail: pm@domeenergy.com Om Dome […] The post Dome Energy publicerar årsredovisning för 2017 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy AB presents the annual report for 2017

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (herein after “Dome” and/or “the Company”) is pleased to announce that the audited annual report has been published on the Company’s website.   For further information, please contact: Pål Mørch, CEO Phone: +1 713 385 4104 E-mail: pm@domeenergy.com  (pm@domeenergy.com)  […] The post Dome Energy AB presents the annual report for 2017 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för april 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för april 2018, som visar att Bolaget producerade 1.049 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin. · Produktionen är upp 43% från juni 2017, justerat […] The post Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för april 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy gives production update for April 2018 and drilling update from Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (herein after “Dome” and/or “the Company”) provides production update for April 2018, in which the Company produced 1,049 BOEPD before royalties, and drilling update from Illinois Basin. · Production up 43% from June 2017, adjusted for […] The post Dome Energy gives production update for April 2018 and drilling update from Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy ökar med mer än 100 borr-platser i Illinois basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har nyligen tecknat leasingavtal och kontrakt som ökar med mer än 2.000 hektar mineralrättigheter. Den nya arealen omfattar mer än 100 borr-platser med en kombination av bevisade, sannolika och möjliga reserver. Varje […] The post Dome Energy ökar med mer än 100 borr-platser i Illinois basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy adds more than 100 drilling locations in the Illinois basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (herein after “Dome” and/or “the Company”) has recently signed leases and contracts adding more than 2000 acres of mineral rights. The additional acreage supports more than 100 drilling locations, with a mix of proven, probable and […] The post Dome Energy adds more than 100 drilling locations in the Illinois basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB  (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018, som visar att Bolaget producerade 1.034 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin. Dome Energy producerade 1.034 BOE per dag före royalties […] The post Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases