Press releases with MAR statement

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för april 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för april 2018, som visar att Bolaget producerade 1.049 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin. · Produktionen är upp 43% från juni 2017, justerat […] The post Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för april 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy gives production update for April 2018 and drilling update from Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (herein after “Dome” and/or “the Company”) provides production update for April 2018, in which the Company produced 1,049 BOEPD before royalties, and drilling update from Illinois Basin. · Production up 43% from June 2017, adjusted for […] The post Dome Energy gives production update for April 2018 and drilling update from Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy ökar med mer än 100 borr-platser i Illinois basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har nyligen tecknat leasingavtal och kontrakt som ökar med mer än 2.000 hektar mineralrättigheter. Den nya arealen omfattar mer än 100 borr-platser med en kombination av bevisade, sannolika och möjliga reserver. Varje […] The post Dome Energy ökar med mer än 100 borr-platser i Illinois basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy adds more than 100 drilling locations in the Illinois basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (herein after “Dome” and/or “the Company”) has recently signed leases and contracts adding more than 2000 acres of mineral rights. The additional acreage supports more than 100 drilling locations, with a mix of proven, probable and […] The post Dome Energy adds more than 100 drilling locations in the Illinois basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB  (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018, som visar att Bolaget producerade 1.034 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin. Dome Energy producerade 1.034 BOE per dag före royalties […] The post Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för mars 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy AB gives production update for March and drilling update from Illinois Basin

Dome Energy AB (publ) (herein after “Dome” and/or “the Company”) provides production update for March 2018, in which the Company produced 1,034 BOEPD before royalties, and drilling update from Illinois Basin. Dome Energy produced 1,034 BOEPD before royalties in the […] The post Dome Energy AB gives production update for March and drilling update from Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för februari 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller produktionssiffror för februari 2018, som visar att Bolaget producerade 978 BOE per dag före royalties, samt ger en borruppdatering från Illinios Basin. Dome Energy producerade 978 BOE per dag före royalties […] The post Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för februari 2018 samt ger en borruppdatering från Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy AB Dome Energy gives production update for February and drilling update from Illinois Basin

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com) (herein after “Dome” and/or “the Company”) provides production update for February 2018, in which the Company produced 978 BOEPD before royalties, and drilling update from Illinois Basin. Dome Energy produced 978 BOEPD before royalties in the month […] The post Dome Energy AB Dome Energy gives production update for February and drilling update from Illinois Basin appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q4

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q4 2017 som visar på en ökad produktion och en intäktsökning om 44% jämfört med Q3 2017. · Intäkter från olja och gas: 2.451 […] The post Dome Energy tillhandahåller ekonomisk uppdatering avseende den amerikanska verksamheten för Q4 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases

Dome Energy AB provides financial update on US operations Q4

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (herein after “Dome” and/or “the Company”) provides financial update on the US operations in Q4 2017 showing increased production and revenues up 44% compared to Q3 2017. ·  Sales Oil & Gas: TUSD 2,451, which is up […] The post Dome Energy AB provides financial update on US operations Q4 appeared first on Dome Energy. Dome Energy Press Releases